Projecten

Implementatie Portal P4 (slimme meters), EDSN (Energie Data Services Nederland)

Verantwoordelijk voor de implementatie van de Portal P4. Een portaal voor de routering van aanvragen van gegevens van slimme meters.

Implementatie Portal P4 (slimme meters), EDSN (Energie Data Services Nederland)

Projectleider: 'Upgrade Digitaal Archief', Gemeente Amsterdam, WZS

Verantwoordelijk voor de upgrade van het Digitaal Archief van ZyLAB. Onderdeel van de upgrade is het SOAP protocol waarbij uitwisseling van berichten via services plaatsvindt.

Projectleider: 'Upgrade Digitaal Archief', Gemeente Amsterdam, WZS

Projectleider: 'Bouw en implementatie Magazijnenkabinet', Gemeente Amsterdam, WZS

Verantwoordelijk voor de bouw en implementatie van een stadsbreed toepasbaar magazijnenkabinet (intelligente database met webservices), die past in het specifieke ICT-landschap van de Dienst en gebouwd is conform SOA en de stadsarchitectuur.

Projectleider: 'Bouw en implementatie Magazijnenkabinet', Gemeente Amsterdam, WZS

'Verkenning ICT integratie backoffices', Gemeente Amsterdam, WZS

Verantwoordelijk voor de verkenning voor de ICT integratie van de vier backoffice teams bij WZS. Het komen tot een gedragen advies waarin middels een Programma van Eisen een systeemvergelijking is gemaakt voor een nieuw systeemlandschap.

'Verkenning ICT integratie backoffices', Gemeente Amsterdam, WZS

Projectleider 'Digitalisering', Gemeente Amsterdam, DZS

Verantwoordelijk voor het digitaliseren van de backoffices van DZS. Zorgdragen voor alle benodigde technische aanpassingen aan de verschillende backoffice-systemen om digitaal te kunnen werken, het converteren van ruim 80.000 dossiers naar digitale bestanden met substitutie als resultaat, en het aanpassen van de werkprocessen zodat digitaal werken mogelijk is.

Projectleider 'Digitalisering', Gemeente Amsterdam, DZS

Projectleider 'Vervanging OP - ISA', Gemeente Amsterdam, DZS

Verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw betalingssysteem. Tevens zorgdragen voor de conversie van noodzakelijke gegevens uit het oude systeem waarbij afstemming met verschillende externe leveranciers noodzakelijk is.

Projectleider 'Vervanging OP - ISA', Gemeente Amsterdam, DZS

Programmaplanning/ -regie WMO, Gemeente Amsterdam, DZS

Verantwoordelijk voor de co÷rdinatie van de verschillende programma's en projecten binnen de Dienst, het opstellen van planningen, in kaart brengen van kritische paden en afhankelijkheden. Ondersteuning van de projectleiders op projectmatig gebied en waar mogelijk ook op inhoudelijk vlak. Tevens zorgdragen voor het creŰren en implementeren van Managementvoortgangsrapportages, activiteitendashboard ICT en capaciteitsoverzicht afdeling Uitvoering t.b.v. de professionalisering van projectmanagement.

Programmaplanning/ -regie WMO, Gemeente Amsterdam, DZS

Projectmanager 'Facturatie Externe Leveranciers' Delta N.V.

Verantwoordelijk voor het project Facturatie Externe Leveranciers waarbij de problematiek rond de reguliere facturatie en de facturatie achterstanden, van klanten uit het eigen verzorgingsgebied met een externe leverancier, op orde gebracht dient te worden. Aansturing betreft wegwerking data-inconsistentie, systeemtechnische aanpassingen, fysieke facturatie en inrichting van het reguliere proces.

Projectmanager 'Facturatie Externe Leveranciers' Delta N.V.

Implementatiemanager 'Delta PlusPunten' Delta N.V.

Verantwoordelijk voor opstelling van processen, werkinstructies en het Go-Live draaiboek en afstemming met de business om te zorgen voor een geaccepteerde en succesvolle landing van het product in de organisatie.

Implementatiemanager 'Delta PlusPunten' Delta N.V.

Projectmanager 'Blinde Percelen' Delta N.V.

Verantwoordelijk voor het project Blinde Percelen waarbij aansluitingen met een actieve meter maar ontbrekende klantkoppeling in kaart moeten worden gebracht en uiteindelijk opgelost, en waar mogelijk gefactureerd, dienen te worden.

Projectmanager 'Blinde Percelen' Delta N.V.