Implementatie Portal P4 (slimme meters), EDSN (Energie Data Services Nederland)

Verantwoordelijk voor de implementatie van de Portal P4. Een portaal voor de routering van aanvragen van gegevens van slimme meters.

In de komende jaren zullen onder regie van de regionale netbeheerders (RNB's) kleinverbruikaansluitingen in Nederland worden voorzien van slimme meters. De RNB wordt eigenaar van deze meters en wordt daarmee, naast de beheerder van de meter, ook de beheerder van de toegang tot de slimme meters. Het Ministerie van Economische Zaken geeft aan dat de RNB via een eenduidig protocol aan belanghebbende partijen toegang moet verschaffen tot de functionaliteiten van de slimme meter. De leverancier (LV), de overige diensten aanbieder (ODA) en in bepaalde gevallen de regionale netbeheerder gas (RNB G), zullen gebruik mogen maken van deze toegang. De sector heeft deze toegang tot de meter ingeregeld door de bouw van de 'Portal P4' waarmee LV's, ODA's en RNB's G middels berichtenverkeer toegang hebben tot de functionaliteiten van de slimme meter.

P4

Implementatie Portal P4 (slimme meters), EDSN (Energie Data Services Nederland)

Overige items

25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012