'Verkenning ICT integratie backoffices', Gemeente Amsterdam, WZS

Verantwoordelijk voor de verkenning voor de ICT integratie van de vier backoffice teams bij WZS. Het komen tot een gedragen advies waarin middels een Programma van Eisen een systeemvergelijking is gemaakt voor een nieuw systeemlandschap.

De doelstelling van deze verkenning was om te komen tot onderzoek en advies voor het gebruik van een case handling-zorgsysteem voor de klassieke levering van de producten van Hulp bij Huishouden, Wonen en Vervoer.

In de eerste fase is een functioneel programma van eisen opgesteld en zijn verschillende systemen bekeken.

In de tweede fase is dieper op de functionele eisen ingegaan en zijn ook de technische eisen en wensen in kaart gebracht. 

'Verkenning ICT integratie backoffices', Gemeente Amsterdam, WZS

Overige items

25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012