Projectleider: 'Bouw en implementatie Magazijnenkabinet', Gemeente Amsterdam, WZS

Verantwoordelijk voor de bouw en implementatie van een stadsbreed toepasbaar magazijnenkabinet (intelligente database met webservices), die past in het specifieke ICT-landschap van de Dienst en gebouwd is conform SOA en de stadsarchitectuur.

Nagestreefd is, om middels de implementatie van het magazijnenkabinet (met daarin het generieke subject- en zaakmagazijn) en de koppeling aan Paraplu (gemeentelijke GBA), het GBS uit te faseren. Hierbij is voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

  • het generieke subject- en zaakmagazijn dient herbruikbaar te zijn om zo door een afnemende dienst specifiek te kunnen worden ingericht aan eigen wensen en eisen (Documentatie: ontwerpen/use cases, technische ontwerpen, software architectuur document, testcases, testverslagen inclusief verwerking alle open aanmerkingen);
  • de gebruikersinterface dient herbruikbaar te zijn om zo door een afnemende dienst specifiek te kunnen worden ingericht aan eigen wensen en eisen;
  • alle gebouwde onderdelen dienen te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de SGI-straat om zodoende daarop gedeployed te kunnen worden;
  • toetsing borging architectuur principes in SAD (Stedelijk architectuur document);
  • verifieer ontsluiting (hoofd)entiteiten uit sectormodel StUF (Standaard uitwisselingd formaat)-BG en StUF-Zaken. Toetsing op basis van technisch ontwerp;
  • de koppeling met Paraplu dient te voldoen aan het door DPG opgestelde beveiligingsprotocol en het GIBN (inclusief authentificatie d.m.v. IAM).
Projectleider: 'Bouw en implementatie Magazijnenkabinet', Gemeente Amsterdam, WZS

Overige items

25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012