Programmaplanning/ -regie WMO, Gemeente Amsterdam, DZS

Verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende programma’s en projecten binnen de Dienst, het opstellen van planningen, in kaart brengen van kritische paden en afhankelijkheden. Ondersteuning van de projectleiders op projectmatig gebied en waar mogelijk ook op inhoudelijk vlak. Tevens zorgdragen voor het creëren en implementeren van Managementvoortgangsrapportages, activiteitendashboard ICT en capaciteitsoverzicht afdeling Uitvoering t.b.v. de professionalisering van projectmanagement.

Programmaplanning/ -regie WMO, Gemeente Amsterdam, DZS

Overige items

25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012
25-04-2012