En gecombineerde energierekening voor alle huishoudens vanaf 1 augustus

19-03-2013

Vanaf 1 augustus 2013 ontvangen alle huishoudens en klein zakelijke klanten een gecombineerde energierekening. Huishoudens en klein zakelijke klanten hebben vanaf deze datum alleen nog met hun leverancier contact over meterstanden. Vanaf dan worden de netwerkkosten altijd in rekening gebracht door de energieleverancier en niet langer door de netbeheerder. De netwerkkosten zijn de kosten van het gas- en elektriciteitsnet. De gecombineerde energierekening maakt de energiekosten voor de klant beter inzichtelijk en vergemakkelijkt het betalingsproces. Door de wettelijke regels en de administratieve systemen gelijktijdig op 1 augustus in werking te laten treden, kunnen de leveranciers en netbeheerders garanderen dat de klant probleemloos de factuur ontvangt. Uitgangspunt is een vlekkeloze invoering waarvan de klant geen hinder ondervindt.

Vanaf 1 augustus 2013: één energierekening, één aanspreekpunt

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de gecombineerde energierekening al op 1 april te laten ingaan. De marktpartijen hebben echter geconcludeerd dat als gevolg van vertraging er te weinig tijd over was om de nieuwe processen en systemen zorgvuldig te testen. Door de invoeringsdatum op 1 augustus te zetten is voorzien in de benodigde tijd. Zo’n 90% van de huishoudens en kleinzakelijke klanten ontvangt al één rekening voor zowel netwerkkosten als gebruikskosten. Zo’n 10% ontvangt aparte rekeningen; van de netbeheerder voor de netwerkkosten en van de energieleverancier voor de verbruikskosten.

Vanaf 1 augustus ontvangt elk huishouden of klein zakelijke klant één gecombineerde energierekening van de energieleverancier. Op deze rekening staan zowel de verbruikskosten als de netwerkkosten. De energieleverancier verrekent de netwerkkosten met de netbeheerder. Dit hebben brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland vandaag bekend gemaakt. Huishoudens en kleinzakelijke klanten voor wie de wijziging gevolgen heeft, worden hierover door de netbeheerder en de energieleverancier nader geïnformeerd.

Rolverdeling energieleverancier en netbeheerder

Vanaf 1 augustus 2013 is de energieleverancier het aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over de factuur. De regionale netbeheerder is en blijft overigens eerste aanspreekpunt voor wijzigingen aan de energieaansluiting, het doorgeven van storingen via het Nationaal storingsnummer 0800 9009, de gas- en elektriciteitsmeter en de transportovereenkomst.

Over Energie Nederland

Energie-Nederland is branche-organisatie van vrijwel alle energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. Energie-Nederland vertegenwoordigt energieproducenten, -handelaren en -leveranciers.

Over Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij beheren de fysieke netinfrastructuur en zij faciliteren het functioneren van de markt.

En gecombineerde energierekening voor alle huishoudens vanaf 1 augustus
En gecombineerde energierekening voor alle huishoudens vanaf 1 augustus

Overige items

06-08-2013
21-11-2012
31-10-2012
19-09-2012