Nieuws

Vervolg..

Migratie DNWB succes

Migratie DNWB succes

19-09-2012

Eind juni migreerde netbeheerder Delta Netwerkbedrijf naar het C-AR. Een heftig maar voor al ook mooi project volgens DNWB's programmamanager Leander Ost en projectmanager Ralph Hemerik. "Dit zijn trajecten die je op geen enkele manier mag onderschatten", stellen ze beiden. "De lessen die we gezamenlijk hebben getrokken uit dit traject, zijn zeer zeker ook van waarde voor de volgende marktpartij die de overstap maakt."

Lees meer »
Soepele migratie Stedin naar C-AR

Soepele migratie Stedin naar C-AR

18-09-2012

In het laatste weekend van augustus, migreerde Stedin naar het C-AR. Een dikke vier miljoen aansluitingen werden in krap 24 uur overgeheveld. In totaal telde de hele operatie slechts drie uitvallers, aansluitingen die achteraf zijn hersteld. "Dat is natuurlijk helemaal niks", concludeert programmamanager Christiaan Lomme van Stedin opgewekt. "Het is allemaal zeer soepel verlopen en het C-AR snort als een naaimachientje."

Lees meer »
En centraal register, n bron van de waarheid

En centraal register, n bron van de waarheid

12-07-2012

Nu het C-AR technisch op poten staat, is het zaak om de hele sector met het systeem te laten werken. De stuurgroep Centrale Markt Facilitering is opgericht (CMF) om dit proces in goede banen te leiden. Popke Graansma, door de stuurgroep CMF aangesteld als programmamanager CMF schetst de tijdslijn: "Op 1 april volgend jaar treedt het nieuwe marktmodel in werking en op die datum gaan we live. Voor die tijd zal alles tot in de puntjes gereed moeten worden gemaakt om alle noodzakelijke werkprocessen optimaal te laten samenwerken met de nieuwe ICT-systemen. En, misschien wel het allerbelangrijkst: de klant mag niets van al deze procesveranderingen achter de schermen merken." EDSN en de regionale netbeheerders hebben samen de stuurgroep Centrale Markt Facilitering opgericht en samengesteld, zegt Graansma. "Het doel van deze stuurgroep is tweeledig. In de eerste plaats moeten alle netwerkbedrijven migreren naar de huidige release van het C-AR, release 3. Daarmee zijn we nu druk doende en dat moet eind van dit jaar klaar zijn. Release 3 is vorig jaar gebouwd en Liander is sinds oktober vorig jaar als eerste netwerkbedrijf hierop aangesloten. Gelijktijdig is EDSN in opdracht van de stuurgroep CMF bezig om een aantal ICT-aanpassingen te realiseren. Dit werkpakket luistert naar de naam C-AR release 4." Het tweede waarop de stuurgroep zich richt, is de migratie van energieleveranciers en netbeheerders per 1 april 2013 naar het nieuwe marktmodel, waar C-AR release 4 een onderdeel van is, zegt Graansma. "Dit is de absolute datum waarop de data-uitwisseling in de markt definitief centraal moet worden afgehandeld."

Van decentraal naar centraal

Graansma: "Van decentraal naar centraal. Dat is de crux waar het allemaal om draait. En centraal register, n bron van de waarheid. Inmiddels spant de sector zich al een aantal jaren in om de interne processen en bedrijfsvoering van netwerkbedrijven aan te passen aan het Centraal Aansluitingenregister. Een immense klus voor alle netwerkbedrijven. Niet in de laatste plaats op personeel gebied. Elke regionaal netbedrijf volgt zijn eigen programma om zijn organisatie en processen aan te passen en te migreren naar C-AR release 3." Vanuit de stuurgroep CMF wordt de samenhang tussen de programma's van de netwerkbedrijven, het ICT-programma van EDSN en de verbinding met het totale marktprogramma (PBM) geborgd.

Testtrajecten

Veel werkzaamheden vinden gelijktijdig plaats. En dat moet ook, want tijd is kostbaar, zegt Graansma. "EDSN is nu druk bezig met het bouwen van C-AR release 4 en het aanpassen van het portal waar alle marktpartijen berichten mee uitwisselen. Daarnaast bouwt EDSN de afdrachtencontrolemodule voor de gezamenlijke netbeheerders. Beide zullen rond augustus, september dit jaar gereed zijn." Aansluitend start een aantal grote testtrajecten van C-AR release 4 en de overige systemen. Graansma: "Eerst op beperkte schaal, daarna worden die steeds verder uitgebreid. Eind van het jaar gaan alle betrokken partijen - energieleveranciers en netbeheerders - procesintegratietests uitvoeren als voorbereiding op de definitieve overgang naar het nieuwe marktmodel in april 2013. Dat betekent dat de hele keten test of alle processen en systemen ook daadwerkelijk functioneren. De invoering van het leveranciersmodel betekent feitelijk dat de informatiestroom wordt omgekeerd. Dat klinkt heel simpel, maar is uiterst complex."

Lees meer »
Nieuwe website EDSN

Nieuwe website EDSN

12-07-2012

Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V. is in 2007 opgericht na een fusie van drie organisaties die zich bezighielden met het berichtenverkeer in de Nederlandse energiemarkt (ECH, B'con en EBO). Vanaf dat moment is EDSN ht platform voor administratieve verbindingen tussen de marktpartijen in de energiesector.EDSN ondersteunt het berichtenverkeer tussen partijen in de energiemarkt. Bij het wisselen van leverancier, bij verhuizingen en bij het wijzigen van klantgegevens moet een groot aantal administratieve gegevens worden uitgewisseld tussen de partijen in de energiesector. Het betreft daarbij circa 14 miljoen gas- en elektriciteitsklanten.Regelmatig worden processen aangepast en verbeterd. EDSN stroomlijnt en borgt de kwaliteit van deze processen tussen de energiebedrijven. Het heeft de taak de processen in de energiemarkt verder te standaardiseren en centraliseren. Dit gebeurt onder meer in het kader van het sectorbrede project Stroomopwaarts waarmee een nieuw marktmodel voor de energiesector wordt gerealiseerd.EDSN is tevens een ontmoetingsplaats waar marktpartijen samenwerken om de marktprocessen en het dataverkeer vorm te geven. Te denken valt aan nieuwe ontwikkelingen als de smart metering, smart grids, elektrisch vervoer, de opkomst van duurzame decentrale opwekking etc. Al deze ontwikkelingen vereisen een betrouwbaar en efficint dataverkeer tussen partijen in de energiemarkt.EDSN is de uitvoerende organisatie van Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU).

Lees meer »