Charl Oostheim, Teamleider, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

“In de periode april 2007 t/m april 2008 heb ik als teamleider Woonvoorzieningen binnen Uitvoering Wmo zeer prettig en constructief met Daan Ziemba, samengewerkt. Daan was aangesteld als projectleider ‘Digitalisering’. Naar mijn smaak heeft hij deze rol met een flinke dosis inzet en sturende kwaliteiten perfect binnen het team geïmplementeerd. Op elk moment had ik het gevoel dat hij een regisserende rol had in het geheel en de verschillende deelprocessen naadloos op elkaar afstemde, waarbij hij in ruime mate ook de nazorg heeft geborgd. Ik prijs Daan voor zijn openheid en eerlijkheid op basis van de geschapen verwachtingen, zijn doorzettingsvermogen en de wijze waarop iedereen meenam in het proces. Behalve het digitaliseren van 50.000 dossiers is er een compleet digitaal werkproces ontstaan, waarbij ook de ICT applicatie is voorzien van een ingebouwde ‘workflow’. Alle output (voorzien van metakenmerken) wordt direct digitaal weggeschreven naar het ‘Dossier Magazijn’ en is daarmee direct op diverse plekken op ieder moment opvraagbaar. Als toetje is er een soort scratchpad als functionaliteit toegevoegd ter vervanging van de gele memostickers en is er met Scan DRM een mogelijkheid gecreëerd om attachments vanuit bijvoorbeeld Outlook direct weg te kunnen schrijven naar het Dossier Magazijn. Terecht dat het project ‘Digitalisering’ als het pronkstuk binnen de dienst wordt gezien.” July 7, 2011

Charl Oostheim, Teamleider, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Overige items

26-04-2012
26-04-2012
26-04-2012
25-04-2012